Začiatok
konferencie

Big Debate

Program

Výhodou každej krízy je, že poukáže na silné, aj na slabé stránky krajiny. O rizikách malej otvorenej ekonomiky, akou je Slovensko a Česko charakteristické, sa diskutuje už dávno, jej skutočné nebezpečenstvo nám však ukázala až pandémia koronavírusu.

Ako sa vysporiadajú centrálne ekonomiky so svojou „závislosťou“ na exporte? Makroekonomický kontext so sebou nesie lákavú víziu zisku a prosperity. Dnes je však na mieste otvoriť aj regionálnu otázku s cieľom budovania jedinečnosti krajín a dosahovania ich dlhodobej udržateľnosti.
V procese transformácie hospodárstva má nezastupiteľné miesto aj dôraz na vedu a výskum. Ako by sa malo naše hospodárstvo diverzifikovať? Aké nevyhnutné kroky by sme mali urobiť teraz aby sme o niekoľko rokov neboli dedinou Európy?

Aj toto sú nezodpovedané otázky, ktoré nás viedli k založeniu nového pravidelného formátu, ktorého cieľom je diskutovať aj o makroekonomickej vízii Slovenska. Tú musíme vedieť nielen zadefinovať vo forme národného záujmu, ale hlavne ju čo najskôr začať aj napĺńať. Aké sú teda konkrétne kroky vlád, ale aj nás samých na ceste k reštrukturalizácii hospodárstva?

Záujem o uchopenie tejto otázky prejavili aj naši českí bratia, ktorých historický kontext a aktuálna otázka je podobná tej našej. Vďaka tomu naberá zdieľanie dobrých riešení a nápadov omnoho širší význam.

Pripojte sa do diskusie!

9:30
Smart City Hub

Reštrukturalizácia prístupov: Inovatívna ekonomika v srdci Európy?!

Moderátor: Viliam Stankay

Karina Kubelková (CZ)

Hospodářska komora ČR

Michal Vašečka (SK)

Bratislava Policy Institute

Martin Slaný (CZ)

Vysoká škola ekonomická v Prahe

Aktuality

Miesto

Virtuálna diskusia

REZERVOVAŤ MIESTO
Copyright 2020 Virtualtechsummit. All rights reserved