Viliam Páleník (SK)

Vedec, Slovenská akadémia vied