Andrej Vršanský (SK)

Zástupca, Liga za duševné zdravie

Andrej Vršanský je zástupca Ligy za duševné zdravie, ktorá už 20 rokov bojuje za to, aby sa kvalitná starostlivosť o duševné zdravie stala štandardom aj na Slovensku.

Misiou Ligy je zabezpečiť, aby bol systém starostlivosti o duševné zdravie zreformovaný na úrovni duševného zdravia aj psychiatrickej starostlivosti. Liga prevádzku obnovenú non-stop anonymnú bezplatnú linku dôvery Nezábudka.

Starostlivosť o duševné zdravie presahuje významne do prevencie a osvety, ktoré sú na Slovensku dlhodobo podceňované.