Miroslav Garaj (SK)

Strategy and External Relations Department, Railways of Slovak republic

Pracovné skúsenosti

 

11/2019 – trvá                             Železnice Slovenskej republiky

Riaditeľ odboru stratégie a zahraničnej spolupráce

Náplň:

 • riadenie práce odboru a koordináciu úloh
 • spolupráca s externým prostredím MDV SR, MF SR, JASPERS, Dopravný úrad, samosprávne kraje, mestá, obce
 • člen pracovných skupín pre spracovanie dokumentov stratégie, mobility a rozvoja

06/2019-11/2019                         Železnice Slovenskej republiky

Procesný manažér pre modernizáciu uzla Žilina

Náplň:

 • komplexné riadenie prípravy modernizácie uzla Žilina

2009 – 05/2019                           Železnice Slovenskej republiky

Vedúci oddelenia strategického riadenia

Náplň:

 • riadenie a koordinácia práce oddelenia strategického riadenia
 • príprava a tvorba Stratégie ŽSR, strategické ciele podniku
 • priority investovania ŽSR, investičný plán
 • projekt riadenia rizík ŽSR
 • zavedenia metódy BSC
 • člen fóra pre infraštruktúru CER Brusel

2006 – 2009                                Železnice Slovenskej republiky

Hlavný inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy

Náplň:

 • metodické vedenie a dozor pri zisťovaní príčin vzniku nehodových udalostí
 • vedenie a vyhodnocovanie štatistiky nehôd za celé ŽSR
 • metodika predpisu D 17
 • člen pracovnej skupiny pre bezpečnosť železníc spoločenstva pri ERA Lille Europe
 • člen pracovanej skupiny bezpečnosti UIC Paríž

 

2000 – 2006                                Železnice Slovenskej republiky

výpravca vlakov + vlakový dispečer Žilina

Náplň:

 • činnosť výpravcu v 15 staniciach na sieti ŽSR, prevažne severný hlavný ťah
 • vlakový dispečer, riadenie vlakovej práce, zavádzanie, odriekanie vlakov, sledovanie plnenia GVD,
 • činnosti vyplývajúce z prevádzkových predpisov ŽSR

Talks