Ladislav Miko (SK)

Head of Representation, European Commission in Slovakia

Od januára 2011 pôsobil ako zástupca generálneho riaditeľa pre bezpečnosť potravín na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín. Od novembra 2014 do augusta 2015 bol úradujúcim generálnym riaditeľom. V období rokov 2005 – 2010 pôsobil ako riaditeľ pre oblasť prírody v rámci Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie. Počas českého predsedníctva Rady EÚ v roku 2009 bol vymenovaný za ministra životného prostredia dočasnej českej vlády. Pred svojím príchodom do Európskej komisie pracoval ako námestník ministra na Ministerstve životného prostredia ČR a predtým 9 rokov pracoval v zoologickom ústave Slovenskej akadémie vied ako pôdny biológ so špecializáciou na pôdnu biológiu a ekológiu.

Talks