František Kašický (SK)

Veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu, Európsky hospodársky priestor, Nórsky a Švajčiarsky finančný mechanizmu